Boekhouding

Declaratiesoftware inpassen in je systeemlandschap

Tim Haver DroezeTim Haver Droeze

Declaratiebeheer is een noodzakelijk proces voor elke organisatie. Voor het ene bedrijf is dit een groter thema dan voor het andere bedrijf, maar er is inmiddels wel consensus bereikt over het feit dat er een soepel proces voor moet zijn. Declaraties bijhouden in spreadsheets en handmatig verwerken is niet meer van deze tijd. Daarom wordt er gebruikgemaakt van declaratie software, waarbij de randvoorwaarde wel is dat deze naadloos aansluit in het systeemlandschap van jouw organisatie. Waarom? Dat zullen we eens haarfijn uitleggen.